thông tin chuyển khoản CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI CHO BẠN ĐỂ XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG, ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG

1. VIB

– Chủ tài khoản: Nguyen Thi Hong Phuong

– Số tài khoản: 620704060034489

1. VIB

– Chủ tài khoản: Nguyen Thi Hong Phuong

– Số tài khoản: 620704060034489

1. VIB

– Chủ tài khoản: Nguyen Thi Hong Phuong

– Số tài khoản: 620704060034489

1. VIB

– Chủ tài khoản: Nguyen Thi Hong Phuong

– Số tài khoản: 620704060034489

1. VIB

– Chủ tài khoản: Nguyen Thi Hong Phuong

– Số tài khoản: 620704060034489

1. VIB

– Chủ tài khoản: Nguyen Thi Hong Phuong

– Số tài khoản: 620704060034489